Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

224 resultater
... Kartverket. Dypt under vannoverflaten skjuler det seg et landskap med fjell og daler. Takket være moderne teknologi er det mulig å ...

Datasettet viser en inndeling av havbunnen i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Marin landskapskartlegging går ut på å vise de store trekkene i topografien på havbunnen. Klassifiseringen bygger på Naturtyper i Norge (NiN). Datagrunnlaget for tolkningen er batymetridata med 50-500 m oppløsning som gjør at detaljeringsgrad på dataene varierer fra sted til sted. Detaljnivået på datasettet tilsier bruk i kartmålestokk 1:100 000 - 1: 4 000 000.

Karttjenesten viser en inndeling av havområdene i ulike marine landskap, definert som større geografiske områder med enhetlig visuelt preg. Klassifiseringen er basert på batymetri med 50 meters oppløsning og er blant annet en del av grunnlaget for naturtypekartleggingen. Formålet med tjenesten er å kunne visualisere undersjøiske landskap på en måte som enkelt formidler kunnskap om norske kyst- og havområder til forvaltning, industri og forskning. Hovedfokus er rettet mot å formidle de nyeste kartleggings- og forskningsresultatene fra Mareano-programmet, der Marine landskap inngår som en del av naturtypekartlegging.

... fjellkjeden blitt nedslitt til ett "rullende" kupert landskap. Kanskje var relieffen (topografien) 200-500 m. Dette minner om mange landskap i Mellom-Europa i dag. Enkelte kystområder i Norge ligner også på ...
... Det er påske. Du glir på ski gjennom et vakkert snødekket landskap med sol i ansiktet. Vel tilbake på hytta gleder du deg til å lese en ...
... NGU benytter teknologien aktivt i forskning. Spennende landskap på store dyp Spennende landskap på store dyp ...
... fjell forvitrar og landskapet blir endra. Tidfester når landskap blir endra ...
... å tegne opp de store linjene i et variert undersjøisk landskap med banker, strandflate og mektige dalformer. MAREANO-prosjektet, ... norske havområder. Data fra olje- og fiskenæringen Landskap er naturvariasjon i stor skala, og for å kunne kartlegge landskapene ...
I denne boka presenteres vakre trønderske landskap fra hav til høgfjell sammen med historien om hvordan Nord-Trøndelag ... K. Thoresen NGU Nord-Trøndelag og Fosen - geologi og landskap ...
... Hedmark geologiforening Mjøsområdet, geologi og landskap. "Norges skjønneste og frugtbareste Ægn" ...
... geologiske undersøkelse På stein og sti. Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark ...
... langs turistforeningens stier. På stein og sti. Geologi, landskap og bergverkshistorie i Skarvan og Roltdalen Nasjonalpark ...
... av Tiddlybanken øst i Barentshavet har avdekket et landskap med både ansamlinger av salt, gasslekkasjer og andre spennende ...
... av Tiddlybanken øst i Barentshavet har avdekket et landskap med både ansamlinger av salt, gasslekkasjer og andre spennende ...
... for barna og en posterutstilling om utviklingen av norske landskap. Farlige fjell Ett av foredragene tok fatt i farlige norske ... dørene til foredrag, konkurranser og utstillingen "Norske landskap - børs og katedral". Stor tilstrømning til Geologiens Dag Stor ...
... i granitt. Foto: Tom Heldal Et geologisk Nordlands-landskap Reiseopplevelsene blir enda større når vi ser de enorme ... og mineraler - og om geologiske prosesser som har dannet landskap og fjell. Her er en oppsummering av NGU-forsker Ane K. Engviks ...
... Eksempel fra www.mareano.no. Havbunnen, som de fleste landskap, formes langsomt, og det har tatt tusener av år å komme til dagens ...
... kan være en miljøtrussel. Foto: Dan Aamlid, Skog og landskap Produksjonen av aske fra trevirke har økt kraftig de siste ti ... NGU. Funnene kommer fram i en studie som NGU og Skog og Landskap har gjort om sammenhengen mellom grunnfjell, og jord- og plantekjemi i ...
... tettpakket med tekst og illustrasjoner, og samler geologi, landskap og ressurser i Troms over 160 sider. - Vi er fornøyde. Det er en ... i boka,   Omslaget viser landskap fra Lyngen. Vi ser vestover mot Furuflaten, Lyngsdalen og Troms' ...
... av et stort undersjøisk ras som har skapt et opprevet landskap med tallrike oppstikkende rygger. Utallige korallrev vokser på toppen ... for dem alle er at de er knyttet til spesielle geologiske landskap eller landformer. Verneområder ...
Terje Thorsnes fra NGU skal presentere undersjøiske landskap, geologisk mangfold og miljø, når de nyeste resultatene fra Nordland ... resultater fra Nordland VI i fokus. Spennende undersjøiske landskap, ras og korallrev på store dyp er blant temaene som blir presentert ...
... studerer migrering av kjemiske elementer i et landskap og spesielt mellom de ulike delene av økosystemet. Planteopptak ...
... al. (Solid Earth 4, 2013). Vesentlige endringer i jordas landskap og interne struktur skjer langs aktive plategrenser, hvor langsomme ...
... Lars Olsen og Odleiv Olesen Slik ser et deformert landskap ut etter et jordskjelv. Sedimenter er presset sammen som av en ...
Fundamentet til den berggrunn og storskala landskap som vi ser i dag ble lagt under den kaledonske fjellkjededannelsen som ... år gamle sonene er fortsatt viktige i nåtidens norske landskap. Mange av de største fjordene og dalene i dagens Norge følger disse ...
... - slik vi ser den... Det finnes like mye landskap under som over vann. Selvfølgelig, sier du, det er vel ingen som tror ... om her har ingen noen gang sett... Det finnes like mye landskap under som over vann. Likevel er det uvant å forestille seg, for det ...
... minnesmerke. Premier til ti Geologiske prosesser, landskap i endring, framtidas mineraler, fortidas ukjente liv, dyphavets ... 1. mai 2020. Vinnerne blir annonsert 31. mai 2020. Landskap i endring. Strandflata. Foto: Harald Sveian Et bilde som ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...
... Selboskar, O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.