Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

185 resultater
... tusen år til flere hundre tusen år gamle. Eksempler på landformer NGU kartlegger på havbunnen er fjellkløfter, kanaler, gjel, ... olje og gass og miljøovervåkning. Kartlegging av marine landformer er derfor en viktig oppgave for NGU. Dette gjøres i flere ...

Karttjenesten viser en rekke landskapsformer på havbunnen. Tolkningen er basert på detaljerte dybdedata, samt bunnreflektivitetsdata og sedimentprøver.

... strøk er landformene i høy grad preget av bre-is (glasiale landformer) eller frost/tele (periglasiale landformer). I tempererte soner, for eksempel Nord-Amerika og Europa, er ...
- Landformer er ein viktig del av naturen med stor økologisk verd, og eit av ... er det så geologane registrerer? Kva er sokalla glasiale landformer frå siste istid? Marianne Christoffersen svarer slik: - Det er mange slike landformer. Mange har sikkert høyrd om eskerar . Det er ryggar av sand, ...
... Av Berit Husteli og Rolv Magne Dahl Geologi og landformer anerkjennes med andre ord som en selvstendig verdifull enhet, utsatt ... Fjell og berg Høgarktiske terrestriske områder Landformer Artsdatabanken har rapportert om erfaringer fra arbeidet i ...
Utbreiinga av lausmassar og landformer er nært knytt til glasialhistoria i kvartær tid (siste ca. 2.6 ... Rogenmorenar aust for Hestkjølen i Nord-Trøndelag. Slike landformer finnast ofte i nedsenkingar av terrenget og er orientert på tvers ... Foto: Harald Sveian   Landformer og terrengelement Storleik, danningstid og -måte på ...
Fra omslaget:. 'Korleis har det storslagne landskapet langs Rallarvegen fått si form?.
Marin -Landformer på havbunnen ...
... Nordahl, Bo 0800-3416 Kartlegging av rødlistede landformer: Pilotprosjekt 2020.001 I områder av Agder og Trøndelag har ... for mest mulig operatøruavhengig kartlegging av glasiale landformer. Områdene ble valgt med bakgrunn i hvor NGU har kunnskap og data, ...
... av metoder og prosedyrer for kartlegging av glasiale landformer som ble påbegynt i 2019. Kartleggingen har blitt utført på Søre ... NGU har kunnskap og data, for å sikre en god variasjon i landformer. Dette gir tilfang til en bredde av glasiale landformer som bidrar ...
Korleis har det storslagne landskapet langs Rallarvegen fått si form? Vi inviterer deg med i tidsmaskina til å sjå korleis is, eld og vatn har bygd opp og rive ned landskapet til den forma det har i dag.
... øke kunnskapen om prosesser i strandsonen. Undersjøiske landformer og skredprosesser langs strandsonen i Drammensfjorden ...
... Nordahl, Bo 0800-3416 Kartlegging av rødlistede landformer: Pilotprosjekt 2019.037 I områder av Trøndelag og nordre ... (NGU) i samarbeid med Miljødirektoratet kartlagt fem ulike landformer som er oppført på Artsdatabankens liste over rødlistede ...
... til Leka - 1725 III - kvartærgeologisk kart M 1:30 000. Landformer, løsmasser og landskapsutvikling på Leka ...
The landscape story told on this map is the result of geology, geomorphology and climate driven processes in high arctic Svalbard. The map informs about the landscape we see today and also gives information about hazards and challenges we face when traveling in it.
Fra fjorder til dype hav. NGUs medarbeidere er med på hele 40 bidrag i den nye boka "Atlas of submarine glacial landforms".
... med tykk is som var grunnstøtt på havbunnen. Slike landformer vi ser her er en indikasjon på tidligere isbreers krefter til å ... 10 m tykke rygger i le av fjellknauser. Kartlegging av landformer på havbunnen i Barentshavet viser blant annet hvordan tidligere ...
... der isen rykker fram. Jeg har et spørsmål om landformer knyttet til isbreer. Kan det dannes en endemorene uten at brefronten ...
... kommune i Troms og Finnmark fylke. Dalen har særegne landformer med store fosser og et trangt gjel. Reis til Reisadalen ...
... mangfold er variasjonene i berggrunn, mineraler, løsmasser, landformer og prosessene som skaper dem. Det geologiske mangfoldet er kilde til ...
... å kartlegge disse med stor nøyaktighet, og å vise marine landformer med bare noen få meters utstrekning. Marine landskap ...
... er at de er knyttet til spesielle geologiske landskap eller landformer. Verneområder ...
... er altså ei viktig kjelde til variasjon i naturen. Landformer kan skildrast som resultat av variasjon i berggrunnen og erosjon. ... mangfald er variasjonane i berggrunn, mineral, lausmassar, landformer og prosessane som skapar dei. God forståing av det geologiske ...
... Riiber, K. Kart vedlagt beskrivelse "Eksempler på ulike landformer og avsetningstyper i Drangedalsområdet". Kvartærgeologisk kart ...
... Inngår også i: Nasjonalatlas for Norge - hovedtema 2: landformer, berggrunn og løsmasser. Kartblad 2.3.7 Jordarter ...
... i 2011-2012. Følgende kart er oppdatert: Landskap og landformer Kartet viser hovedinndeling av landformer på havbunnen, for eksempel hvor det finnes grunne banker og marine ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...
... O.H. På kartet: Kornstørrelse M 1:100 000, Landskap og landformer M 1:500 000, Jordart M 1:500 000, Sedimentasjonsmiljø M 1:500 000, ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.