10 resultater
... skred vil kunne nå (link). En grunn utglidning i løsmasse ved E8 i Ramfjord, Troms, i mai 2013. Utglidningen forårsaket av ...
... har LIDAR-data allerede vært benyttet et par år, både i løsmasse- og skredkartlegging. Om kort tid presenteres det aller første ... I løpet av vinteren vil det også ferdigstilles tilsvarende løsmasse-kart både fra Vinstra og Fåvang i Gudbrandsdalen, og fra Leka i ...
... – Oftest en mer eller mindre mekanisk/kjemisk endret løsmasse på sitt opprinnelige naturlige dannelsessted Vi deler ...
... – Oftest en mer eller mindre mekanisk/kjemisk endret løsmasse på sitt opprinnelige naturlige dannelsessted Vi deler ...
... over berggrunnen eller bart fjell/(fjell med) stedvis tynt (løsmasse-) dekke (unntatt tynn hav-/strandavsetning). ...
... i årene fremover. Med geokjemisk kartlegging av stedegen løsmasse, det vil si morene eller forvitringsjord, vil en få god oversikt ...
... har kantede partikler og er vår vanligste type løsmasse. Avhengig av isens bevegelser og nedsmelting skapes forskjellige ...
... Her er det foretatt georadar-målinger for å kartlegge løsmasse. Foto: Louise Hansen. Sjekker innsjøene ...
... 600.000 år. Mange av disse kan ha forårsaket store løsmasse- og fjellskred med påfølgende flodbølger. Les mer: ...
... (basert på 100 års forskningsaktivitet!) sammen med de løsmasse-data som NGU har samlet inn gjennom mange årtier. Med et par små ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.