6 resultater
... typer brønner Det finnes to hovedtyper av brønner; løsmasse- og fjellbrønner. Løsmassebrønner graves eller bores kun i løse ... mens fjellbrønnen også oftest går gjennom et lag med løsmasse først, før brønnen fortsetter ned i fast fjell. ...
... har LIDAR-data allerede vært benyttet et par år, både i løsmasse- og skredkartlegging. Om kort tid presenteres det aller første ... I løpet av vinteren vil det også ferdigstilles tilsvarende løsmasse-kart både fra Vinstra og Fåvang i Gudbrandsdalen, og fra Leka i ...
... i årene fremover. Med geokjemisk kartlegging av stedegen løsmasse, det vil si morene eller forvitringsjord, vil en få god oversikt ...
... Her er det foretatt georadar-målinger for å kartlegge løsmasse. Foto: Louise Hansen. Sjekker innsjøene ...
... 600.000 år. Mange av disse kan ha forårsaket store løsmasse- og fjellskred med påfølgende flodbølger. Les mer: ...
... (basert på 100 års forskningsaktivitet!) sammen med de løsmasse-data som NGU har samlet inn gjennom mange årtier. Med et par små ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.