4 resultater
... har LIDAR-data allerede vært benyttet et par år, både i løsmasse- og skredkartlegging. Om kort tid presenteres det aller første ... I løpet av vinteren vil det også ferdigstilles tilsvarende løsmasse-kart både fra Vinstra og Fåvang i Gudbrandsdalen, og fra Leka i ...
... over berggrunnen eller bart fjell/(fjell med) stedvis tynt (løsmasse-) dekke (unntatt tynn hav-/strandavsetning). ...
... (basert på 100 års forskningsaktivitet!) sammen med de løsmasse-data som NGU har samlet inn gjennom mange årtier. Med et par små ...
... seg fra alle typer materialer: fast fjell, alle typer løsmasse, snø og is. Skred kan også inneholde betydelige mengder vann. NGU ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.