2 resultater
... Seismogrammene ble gode og det ble registrert løsmasse-mektigheter fra 1 til 25 meter. Seismiske undersøkelser ...
... bekkevann, bekkesedimenter, bekketorv, bekkemose, humus og løsmasse (forti morene). I denne rapporten beskrives den praktiske ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.