4 resultater
... kvikkleire i området. I Karasjok ble boringer utført i løsmasse i forbindelse med vannforsyning og avløp. Vannforsyning er løst ved ...
... med samlet lengde av 5700 m. Det største beregnede dyp av løsmasse var ca. 80 meter. Seismisk undersøkelse Børselv og Brenna, ...
... 90.075 Grunnvannstemperaturen i Finnmark er målt i løsmasse- og fjellbrønner. Det viser seg at grunnvannstemperaturen ved 10 - ...
... For prøvestøping i betong ble det tatt prøver fra to løsmasse -og en fastfjellsforekomst. Av disse ga fastfjellsforekomsten og en ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.