9 resultater
... typer brønner Det finnes to hovedtyper av brønner; løsmasse- og fjellbrønner. Løsmassebrønner graves eller bores kun i løse ... mens fjellbrønnen også oftest går gjennom et lag med løsmasse først, før brønnen fortsetter ned i fast fjell. ...
... skred vil kunne nå (link). En grunn utglidning i løsmasse ved E8 i Ramfjord, Troms, i mai 2013. Utglidningen forårsaket av ...
... har LIDAR-data allerede vært benyttet et par år, både i løsmasse- og skredkartlegging. Om kort tid presenteres det aller første ... I løpet av vinteren vil det også ferdigstilles tilsvarende løsmasse-kart både fra Vinstra og Fåvang i Gudbrandsdalen, og fra Leka i ...
... – Oftest en mer eller mindre mekanisk/kjemisk endret løsmasse på sitt opprinnelige naturlige dannelsessted Vi deler ...
... – Oftest en mer eller mindre mekanisk/kjemisk endret løsmasse på sitt opprinnelige naturlige dannelsessted Vi deler ...
... over berggrunnen eller bart fjell/(fjell med) stedvis tynt (løsmasse-) dekke (unntatt tynn hav-/strandavsetning). ...
... har kantede partikler og er vår vanligste type løsmasse. Avhengig av isens bevegelser og nedsmelting skapes forskjellige ...
... (basert på 100 års forskningsaktivitet!) sammen med de løsmasse-data som NGU har samlet inn gjennom mange årtier. Med et par små ...
... har kantede partikler. Morene er vår vanligste type løsmasse. Mylonitt : Vanligvis svært finkornet bergart med båndet ... med skiftende løp. Sediment : Bergart eller løsmasse som består av partikler eller bruddstykker av bergarter eller ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.