3 resultater
... Her er det foretatt georadar-målinger for å kartlegge løsmasse. Foto: Louise Hansen. Sjekker innsjøene ...
... 600.000 år. Mange av disse kan ha forårsaket store løsmasse- og fjellskred med påfølgende flodbølger. Les mer: ...
... lengst vest kan den nå ned til 50 m under havnivå og løsmasse-tykkelsen kan være opp mot 115 m. Lengst mot nord skråner ... m. Mot sør skråner fjelloverflaten ned til 35-40 moh. og løsmasse-tykkelsen øker til 45-47 m. Seismisk hastighet i fjellgrunnen er ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.