3 resultater
... var å kartlegge forløpet av fjelloverflaten, løsmasse- tykkelser og variasjoner i løsmassetype i forbindelse med ...
... I motsetning til fjellbrønnene har ingen av de undersøkte løsmasse- brønnene et innhold av radon eller fluor som overskrider ...
... har omfattet befaring, georadarundersøkelser, løsmasse- boringer for kapasitetstesting og uttak av vannprøver og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.