2 resultater
... 90.075 Grunnvannstemperaturen i Finnmark er målt i løsmasse- og fjellbrønner. Det viser seg at grunnvannstemperaturen ved 10 - ...
... av god kvalitet. I Balsfjord kommune er det registrert 25 løsmasse- og 2 pukkforekomster. Sand- og grusforekomstene er anslått til 30 ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.