3 resultater
... dette, er gode døme på korleis fagområda arkeologi og kvartærgeologi er nært knytte saman, særleg langs kysten av landet vårt. ...
Bli med på en spennende isbreereise, som strekker seg over 100 år tilbake i tid.
... andre interesserte. Studien er en del av kartlegging av kvartærgeologi på Søndre Helgeland. Les mer i norsk geologisk tidsskrift ... Rekstad, J. & Vogt, J.H.L., 1900. Søndre Helgelands kvartærgeologi. Norges geologiske undersøkelse 29, 62-112. Her ble ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.