4 resultater
... standardiserte data om blant annet bunnsedimenter, kvartærgeologi og berggrunnsgeologi, sier Reidulv Bøe. 14 organisasjoner ...
... og bygningsstein Miljøgeologi Maringeologi Kvartærgeologi Gruve- og bergverkshistorie Generell geologisk ...
... Utbygging i kystsonen Louise Hansen - Kvartærgeologi i strandsonen Ingrid Havnen - Behov for kartlegging i ...
... Forskere på maringeologi, berggrunn, geofysikk og kvartærgeologi er involvert. Forskerne driver et betydelig feltarbeid for ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.