13 resultater
... å dekke 8-9 dagers ekskursjon. Masterekskursjon 2012, kvartærgeologi - Trøndelag og Nordland ...
... av dette. Guide til Midtnordenekskursjonen 1994 Kvartærgeologi og miljøgeologi i Midt-Norge ...
... av dette. Guide til Midt-Nordenekskursjonen 1991. Kvartærgeologi i Midt-Norge. ...
... særlig der relativt finkornige masser forekommer. Kvartærgeologi i Lillehammer kommune - beskrivelse til løsmassekart M 1:50 ...
... Lien, R. Beskrivelsen finnes på kartet. Kongsberg. Kvartærgeologi.; Kongsberg; 17142; 1:50 000; trykt i farger ...
... ytterligere innsamling av data i felt. Berggrunnsgeologi, kvartærgeologi og mineralressurser i den planlagte nasjonalparken for Sylane ...
... grunn gass, antagelig av biogen opprinnelse, er påvist. Kvartærgeologi, Skagerrak. Foreløpig tolkning av refleksjonsseismiske data ...
... 0800-3416 91.260 Samlet fremstilling av Lierbladets kvartærgeologi med bakgrunn i NGUs for- skjellige arbeider i området ...
... Rapporten gir en generell oversikt over berggrunnsgeologi og kvartærgeologi i området. En vurdering av de geologiske ressursene er gitt, ...
... Chand, S. Lepland, A. 0800-3416 Tolkning av kvartærgeologi på norsk sokkel 2018.014 Rapporten gir en kortfattet ...
... ni delprosjekter: 1) Data. 2) Berggrunnsgeologi, 3) Kvartærgeologi, 4) Maringeologi, 5) Geofysikk, 6) Geokjemi, 7) Malm- ...
... på områdene med 2D resistivitetsprofiler, men også kvartærgeologi, berggrunnsgeologi og geomorfologisk utvikling for Byneset som ...
... i gang et opplæringsprosjekt i grenseområdet mellom fagene kvartærgeologi og hydrogeologi for å styrke integrering av kunnskap mellom ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.