2 resultater
... standardiserte data om blant annet bunnsedimenter, kvartærgeologi og berggrunnsgeologi, sier Reidulv Bøe. 14 organisasjoner ...
... i elvegrusen. Det forteller Geolog Lars Olsen fra Laget for kvartærgeologi. Olsen forteller videre at gullklumper i elver kan være ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.