7 resultater
... (ICG) - representert ved NGU og NGI - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institiutt og Cicero-senteret for klimaforskning i Oslo. Prosjektet koordineres av forsker Lars Harald ...
... område Midlene er bevilget under programmet for "fri klimaforskning". Søknaden ble vurdert av et internasjonalt ekspertpanel. Av 79 ... solide internasjonale samarbeidspartnere med ekspertise på klimaforskning og dateringsmetodikk, forteller Eiliv Larsen om prosjektet de ...
... Norges Geotekniske Institutt (NGI) - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institutt og Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo. Slik er arbeidet fordelt: NGI og ...
... som er foreslått omfatter cirka 30.000 km2. Miljø- og klimaforskning ”Nye byggesteiner i nord” innbefatter en bred satsing ...
... mer en 16.000 år siden. Svarene er interessante for både klimaforskning om siste istid, og Forskerne fra NGU hadde gode ...
... . Funnet i Polhavet, kan også ha betydning for videre klimaforskning i Arktis.  Ubeskrevet I følge en artikkel fra ...
... i mange år og videreutviklet dem. I dag er klimaforskning veldig aktuelt og vi har gjennom mange år utviklet høy ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.