3 resultater
... område Midlene er bevilget under programmet for "fri klimaforskning". Søknaden ble vurdert av et internasjonalt ekspertpanel. Av 79 ... solide internasjonale samarbeidspartnere med ekspertise på klimaforskning og dateringsmetodikk, forteller Eiliv Larsen om prosjektet de ...
... . Funnet i Polhavet, kan også ha betydning for videre klimaforskning i Arktis.  Ubeskrevet I følge en artikkel fra ...
... Nøyaktige temperaturmålinger i borehull er viktig i f.eks. klimaforskning, kartlegging av varmestrøm, grunnvarme og vannførende ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.