Innholdstype

Publiseringsår

2 resultater
... (ICG) - representert ved NGU og NGI - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institiutt og Cicero-senteret for klimaforskning i Oslo. Prosjektet koordineres av forsker Lars Harald ...
... Norges Geotekniske Institutt (NGI) - Bjerknes-senteret for klimaforskning i Bergen, Meteorologisk Institutt og Cicero, Senter for klimaforskning i Oslo. Slik er arbeidet fordelt: NGI og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.