2 resultater
... byer, og kraftig økning i nedbørintensiteten som følge av klimaendring, et økende problem i Norge. Dette fører til at det tradisjonelle ...
KOMI, nordlige Russland: De astronomiske faktorene, som jordbanens form og jordaksens helning og rotasjon, varierer. Det fører til endringer i mengden sollys som når jordoverflaten. Istider er ett av svarene på disse omstendighetene.
Fant ingen ansatte som matchet søket.