Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

143 resultater
... unike nye tjenester og anvendelser innenfor geoteknikk, klima, big data-analyse, forsikring, eiendom, konstruksjonsovervåking og ...
... tar ikke hensyn til lokale forhold, som for eksempel klima, eksisterende sikringstiltak og vegetasjon. De sier heller ikke noe om ...
... Jorda opplevde en lang periode med et gjennomsnittlig varmt klima, før kalde istider tok til å veksle med milde mellomistider. - Ved ...
... kan benytte som rådgiver i utvikling av en framtidsrettet klima- og energipolitikk. Les også: NGUs årsrapport for 2001 ...
... langt ute i havet sørvest for Koreahalvøya. Et godt klima, flotte strender, vakker natur, sjømat av ypperste kvalitet, og et godt ...
... massene under og rundt boliger. I tillegg har vi et kaldt klima med en lang fyringssesong. Måten mange norske hus er bygget på, ...
... lipidbiomarkører), mens Alan Haywood skal modellere klima og finne sammenhenger mellom klimautviklingen i  Arktis og de ...
... samfunnet står ovenfor, blant annet for å nå målene om klima og bærekraft. Som en gave fra Trondheim kommune ble dagen avsluttet med ...
... blir også brukt i globale datamodellar som spår framtidas klima og havnivåendringar. Tverrfagleg samarbeid Arbeidet langs den ...
... Forskere fra NGU og Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, deltok sommeren ...
... ». Det vil helt sikkert ha stor betydning for hvordan klima og råvarer behandles fremover. EUs eget forskningsinstitutt, Joint ...
... i de pulserende breene strengt tatt ikke har noe med klima å gjøre, kan klimaet påvirke hvor ofte de ekspanderer», sier Jon Ove ...
... og plantearter som har oppstått og forsvunnet igjen, og et klima som har gått fra varmt til kaldt og tilbake til varmt igjen mange ... Jordens «sommer» var antakelig preget av et kaldt klima, og i løpet av Proterozoikum var jorden noen ganger dekket fullstendig ...
... ansvar i Paris-avtalen. Utgangspunktet for debatten er at klima- og miljøutfordringer fordrer et samfunn hvor vekst og utvikling skjer ...
... om nordområdene er også viktig for å forstå hvordan klima og miljø i Polhavet har endret seg gjennom geologisk tid, og kan komme ...
... andre var for omlag 5000 år siden, forteller Hilger. Klima og permafrost Forskerne tror at endringer i klimaet også er årsak ...
... viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over aktuelle geologiske steder vil kunne øke ...
... spennende for geologer som forsker på tidligere tiders klima. Litt forenklet kan du si at øya ligger på grensen mellom kalde ...
... ved dypforvitring av ultramafiske bergarter i et tropisk klima. De viktigste nikkel-kobber-sulfid-forekomst-typene er knyttet til ...
Etter mange tusen år med varmt klima og kraftig isavsmelting, hadde innlandsisen for drøye 10 000 år siden ...
... Snø og is som samlet seg her under attpå-istidens barske klima, strømmet ned fjellsidene og dannet en 1 km lang, opp mot 150 meter bred ...
... grønne skiftet Myndighetene har fastslått at globale klima- og miljøutfordringer krever omstilling til et samfunn hvor vekst og ...
... er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima» ved Universitet i Tromsø, Migris AS, Statoil ASA, Lundin Norway AS og ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.