Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

137 resultater
... siste 130 000 år kan karakteriseres ved store variasjoner i klima og globalt isvolum. Temperatursvingninger har vært i størrelsesorden 5-10 °C på den nordlige halvkule. Sist gang det var et klima tilnærmet likt eller bedre enn dagens, var under forrige mellomistid for ...
... sedimentkjerner. Disse brukes til å rekonstruere fortidens klima i havet. Alderen til sedimentene i kjernene bestemmes ved ... fiks idé til Science Da man begynte å se på fortidens klima i Tromsø for 25 år siden var det først og fremst en fiks idé. – ...
... har vært, og er, involverte i boringer i Malawi-sjøen (klima-arkiv for de siste 800 000 år), Dødehavet (paleomiljø og klima) og Chesapeake Bay (meteoritt-krater), San Andreas-forkastningen ...
... I tillegg er det avhengig av hvor man befinner seg fordi klima ikke er likt i hele landet. Typiske naturlige variasjoner i grunnvannstanden i ulike deler av Norge er avhengig av både klima og geografisk beliggenhet. Naturlige variasjoner i ...
... NGU har i samarbeid med Sysselmannen på Svalbard (SMS) og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) studert innholdet av polyklorerte ...
... faktorer som sedimentasjon, vannstandsendringer, hydrologi/klima, erosjon, gass, svake lag og menneskelig aktivitet beskrives. Noen ...
... ved kjemisk forvitring av bergarter i et varm og fuktig klima for omtrent 200 millioner år siden, ennå mens dinosaurer rådet grunnen ...
... i henhold til plan- og bygningslovens § 11-8. Klima og forurensingsdirektoratet: Som følge av endringer i regelverket om ...
... så lave at de kategoriseres som bakgrunnsnivå av Klima- og forurensningsdirektoratet. Kartlegging av miljøgeokjemi i havbunnen ...
... varslet både elektronikkbransjen, Folkehelseinstituttet, og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om de nye funnene. ...
... bygget opp fem-seks kilometer høye fjell! Mer arktisk klima Naturens egne brutale krefter har krystet og kvestet Norge gjennom ...
... bort fra området. Prøvene vil også gi kunnskap om de klima- og miljøendringene som har preget Rondane fra fjellet kom ut av istiden ...
... forteller Beylich. - Vi vil finne ut hvordan vær og klima kontrollerer prosessene i dalene, og hvordan dette forandrer seg over ...
... korleis isdekket i Arktis har reagert på endringar i klima i den geologiske perioden frå 5,3 - 2,6 million år sidan. På denne ...
... kan de blant annet bidra til å rekonstruere klima og miljø i tidligere tider. Kunnskapen kan også ha betydning for ...
... er forurensing en egen retning. Og hva skjer med klima? Prognosene om klimaendringer er bygget på blant annet geologiske data, ...
... at strandflata vart utvikla gjennom forvitring i eit tropisk klima heilt attende i mesozoisk tid (ca. 200 millioner år sidan). Etter denne ...
... høyereliggende kolle. Grunnvannsspeilet varierer også med klima og årstid. I områder der fjellgrunnen består av marmor eller ...
... (NGU) og Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT - Norges arktiske universitet, ledet studiet fra norsk ...
... må sees i sammenheng med godkjent avløpsordning. Klima- og miljødepartementet (KLD) har overordnet ansvar for ...
... Sistnevnte er svært porøs og ikke særlig holdbar i norsk klima. Selv om den er noe påvirket av omdanning, har Hovin-sandsteinen ...
... På den tiden var det tropisk regn og varmt og fuktig klima over landet vårt, og det satte fart på forvitringen. Da istidene kom ...
... i henhold til plan- og bygningslovens § 11-8. Klima og forurensingsdirektoratet: Som følge av endringer i regelverket om ...
... bredt anlagt forskningsprosjekt om sammenhengen mellom vær, klima og skred: - Hovedmålet med GeoExtreme er å si noe om hvordan ...
... Jorda opplevde en lang periode med et gjennomsnittlig varmt klima, før kalde istider tok til å veksle med milde mellomistider. - Ved ...
... grad dannet ved kjemisk forvitring av bergarter i et tropisk klima for mer enn 140 millioner år siden, ennå mens dinosaurene rådet ...
... representanter fra Direktoratet for Naturforvaltning (DN), Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), Fiskeridirektoratet og ...
... det slikt oppstyr rundt vitenskap knyttet til forandringer i klima, spør Mann. Vitenskap er unik blant menneskehetens aktiviteter i ...
... i fjellet, men smelting av permafrost på grunn av varmere klima har ført til stabilitetsproblemer i flere andre land, understreker ...
... Klimatilpasningsutvalget peker på at et endret klima med mer total og intens nedbør vil øke utfordringene med håndtering av ...
... studieretninger, (Geologi og geografi og Geofysikk og klima). Følgende personer underviser og jobber med grunnvann på UiO: ...
... Esteves, PhD-stipendiat ved Senter for gasshydrat, miljø og klima (CAGE), UiT Monitoring the environment: the importance of pre-impact ...
... som følge av årstidsvariasjoner og langsiktige endringer i klima Fysiske inngrep som vassdragsregulering, uttak av grunnvann og ...
... er tatt inn i norsk rett gjennom Vannforskriften der Klima- og Miljødepartementet har det nasjonale koordineringsansvaret for å ...
... siste hundre årene har vi sett tilsvarende endringer i klima, samtidig som vi ser at hastigheten på bevegelsene i dag er større enn ...
... fra Cage - senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima - er dette en tidligere ubeskrevet prosess for dannelse av hydrater. ...
... unike nye tjenester og anvendelser innenfor geoteknikk, klima, big data-analyse, forsikring, eiendom, konstruksjonsovervåking og ...
... tar ikke hensyn til lokale forhold, som for eksempel klima, eksisterende sikringstiltak og vegetasjon. De sier heller ikke noe om ...
... Jorda opplevde en lang periode med et gjennomsnittlig varmt klima, før kalde istider tok til å veksle med milde mellomistider. - Ved ...
... kan benytte som rådgiver i utvikling av en framtidsrettet klima- og energipolitikk. Les også: NGUs årsrapport for 2001 ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.