4 resultater
... Simon T. Belt Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) studerer gasshydrater i de arktiske områdene for å kartlegge effektene det kan ha på havmiljøet og fremtidens globale klima. CAGE ...
... fra fem departement: Nærings- og fiskeridepartementet, Klima- og miljødepartementet, Samferdselsdepartementet, Olje- og ... finansieres av Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet gjennom bevilgninger over statsbudsjettet. ...
... viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over Nordland fylkes geologi med geologiske ...
... er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima» ved Universitet i Tromsø, Migris AS, Statoil ASA, Lundin Norway AS og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.