16 resultater
... T-banestasjonen er en thriller. Den involverer fortidens klima, dinosaurer, regnskoger, isbreer og et stort ras. Historien om "Valkyrie ... Valkyrien er en thriller. Den involverer både klima, dinosaurer, regnskoger, is - og et stort ras. Valkyrien-thriller fra ...
... til å si noe om dyrenes levemåte og om tidligere tiders klima. Dyr hadde neppe gått inn i et slikt hulrom om det hadde vært dekket av ... er et fantastisk bevis på at Norge en gang hadde et kaldere klima med mye sjøis, men også at iskappen som bredte seg utover ikke har ...
... av klimaendringer, effekter av større meteorittnedslag på klima og livet på jorda, kunnskap om den dype biosfæren og dens relasjoner ... og boreprosjekt rundt om i verden, inkludert Malawi-sjøen (klima-arkiv for de siste 800 000 år), Dødehavet (paleomiljø og klima), ...
... ikke reverserbar utvikling Fremtidig menneskepåvirket klima vil, blir det hevdet fra flere hold, være gunstig for norsk landbruk. Klima er ikke tema her, men et slikt utsagn betinger at det fremdeles er egnede ...
... av klimaendringer, effekter av større meteorittnedslag på klima og livet på jorda, kunnskap om den dype biosfæren og dens relasjoner ... trias i den vestlige delen Nord-Amerika (geokronologi, klima og miljø), boringer i det Kaledonske skyvedekket og ned i grunnfjellet ...
... er forurensing en egen retning. Og hva skjer med klima? Prognosene om klimaendringer er bygget på blant annet geologiske data, ...
... det slikt oppstyr rundt vitenskap knyttet til forandringer i klima, spør Mann. Vitenskap er unik blant menneskehetens aktiviteter i ...
... Klimatilpasningsutvalget peker på at et endret klima med mer total og intens nedbør vil øke utfordringene med håndtering av ...
... tar ikke hensyn til lokale forhold, som for eksempel klima, eksisterende sikringstiltak og vegetasjon. De sier heller ikke noe om ...
... langt ute i havet sørvest for Koreahalvøya. Et godt klima, flotte strender, vakker natur, sjømat av ypperste kvalitet, og et godt ...
... lipidbiomarkører), mens Alan Haywood skal modellere klima og finne sammenhenger mellom klimautviklingen i  Arktis og de ...
... blir også brukt i globale datamodellar som spår framtidas klima og havnivåendringar. Tverrfagleg samarbeid Arbeidet langs den ...
... ». Det vil helt sikkert ha stor betydning for hvordan klima og råvarer behandles fremover. EUs eget forskningsinstitutt, Joint ...
... og plantearter som har oppstått og forsvunnet igjen, og et klima som har gått fra varmt til kaldt og tilbake til varmt igjen mange ... Jordens «sommer» var antakelig preget av et kaldt klima, og i løpet av Proterozoikum var jorden noen ganger dekket fullstendig ...
Etter mange tusen år med varmt klima og kraftig isavsmelting, hadde innlandsisen for drøye 10 000 år siden ...
... Snø og is som samlet seg her under attpå-istidens barske klima, strømmet ned fjellsidene og dannet en 1 km lang, opp mot 150 meter bred ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.