11 resultater
... (SFF) «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima» blitt evaluert av Norges Forskningsråd og en ekstern komite. Svært ... til "CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima" i en ny evaluering av arbeidet. Skryt til arktisk forskningssenter ...
... Forsker Shyam Chand ved NGU påpeker at et varmere klima kan smelte gasshydrater mange steder rundt omkring i verden. - ... (NGU), Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Tallinn University ... kan bidra til å forstå hva som skjer når et varmere klima påskynder smelting av dypfryst metan på havbunnen rundt omkring i ...
... til atmosfæren og om flere utslipp har skjedd mens fortidas klima var i forandring., sier Knies. Havdybden i det aktuelle området er på ... Excellence "CAGE - Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima" ved UiT Norges arktiske universitet. De røde linjene markerer ...
... undervisning og politikk. Tirsdagen var viet til klima og klimatilpasning, landbruk, naturforvaltning og arbeidet som er gjort ...
... i regi av Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), eit senter for framifrå forsking lokalisert i Tromsø. ...
... (NGU) og Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT - Norges arktiske universitet, ledet studiet fra norsk ...
... siste hundre årene har vi sett tilsvarende endringer i klima, samtidig som vi ser at hastigheten på bevegelsene i dag er større enn ...
... samfunnet står ovenfor, blant annet for å nå målene om klima og bærekraft. Som en gave fra Trondheim kommune ble dagen avsluttet med ...
... om nordområdene er også viktig for å forstå hvordan klima og miljø i Polhavet har endret seg gjennom geologisk tid, og kan komme ...
... andre var for omlag 5000 år siden, forteller Hilger. Klima og permafrost Forskerne tror at endringer i klimaet også er årsak ...
... spennende for geologer som forsker på tidligere tiders klima. Litt forenklet kan du si at øya ligger på grensen mellom kalde ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.