8 resultater
... mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima. Suksessen skyldes et unikt miljø av dyktige kokker, hardt arbeid, og en ...
De skal kartlegge havnivåendringene langs hele norskekysten etter siste istid. Kunnskapen skal brukes til å modellere hvor høyt havet vil stå de neste århundrene.
... undervisning og politikk. Tirsdagen var viet til klima og klimatilpasning, landbruk, naturforvaltning og arbeidet som er gjort ...
... og Norskehavet, er sensitiv for endringer i havstrømmene og klima. Øya ligger i møtet mellom varmt atlantisk vann som strømmer nordover, ...
... av mineralene kaolin og smektitt, som ofte dannes i tropisk klima. Her er profilet forskerne har arbeidet fram under ...
... blir også brukt i globale datamodellar som spår framtidas klima og havnivåendringar. Tverrfagleg samarbeid Arbeidet langs den ...
Etter mange tusen år med varmt klima og kraftig isavsmelting, hadde innlandsisen for drøye 10 000 år siden ...
... Snø og is som samlet seg her under attpå-istidens barske klima, strømmet ned fjellsidene og dannet en 1 km lang, opp mot 150 meter bred ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.