9 resultater
... prosjektleder Astrid Lyså. Forskerne skal undersøke klima- og brevariasjoner på Jan Mayen etter siste istids maksimale ... I tillegg er det store muligheter for forskning både på klima og kvartærgeologi, og på berggrunnsgeologi og vulkanologi, påpeker ...
... ikke reverserbar utvikling Fremtidig menneskepåvirket klima vil, blir det hevdet fra flere hold, være gunstig for norsk landbruk. Klima er ikke tema her, men et slikt utsagn betinger at det fremdeles er egnede ...
... undervisning og politikk. Tirsdagen var viet til klima og klimatilpasning, landbruk, naturforvaltning og arbeidet som er gjort ...
... siste 130 000 år kan karakteriseres ved store variasjoner i klima og globalt isvolum. Temperatursvingninger har vært i størrelsesorden 5-10 °C på den nordlige halvkule. Sist gang det var et klima tilnærmet likt eller bedre enn dagens, var under forrige mellomistid for ...
... at strandflata vart utvikla gjennom forvitring i eit tropisk klima heilt attende i mesozoisk tid (ca. 200 millioner år sidan). Etter denne ...
... tar ikke hensyn til lokale forhold, som for eksempel klima, eksisterende sikringstiltak og vegetasjon. De sier heller ikke noe om ...
... langt ute i havet sørvest for Koreahalvøya. Et godt klima, flotte strender, vakker natur, sjømat av ypperste kvalitet, og et godt ...
... blir også brukt i globale datamodellar som spår framtidas klima og havnivåendringar. Tverrfagleg samarbeid Arbeidet langs den ...
... spennende for geologer som forsker på tidligere tiders klima. Litt forenklet kan du si at øya ligger på grensen mellom kalde ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.