3 resultater
... Cramer ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Det er Klima- og miljødepartementet som har bede Miljødirektoratet om å tilrå egna ...
... i henhold til plan- og bygningslovens § 11-8. Klima og forurensingsdirektoratet: Som følge av endringer i regelverket om ...
... at strandflata vart utvikla gjennom forvitring i eit tropisk klima heilt attende i mesozoisk tid (ca. 200 millioner år sidan). Etter denne ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.