12 resultater
... (SFF) «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima» blitt evaluert av Norges Forskningsråd og en ekstern komite. Svært ... til "CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø, og klima" i en ny evaluering av arbeidet. Skryt til arktisk forskningssenter ...
... T-banestasjonen er en thriller. Den involverer fortidens klima, dinosaurer, regnskoger, isbreer og et stort ras. Historien om "Valkyrie ... Valkyrien er en thriller. Den involverer både klima, dinosaurer, regnskoger, is - og et stort ras. Valkyrien-thriller fra ...
... til atmosfæren og om flere utslipp har skjedd mens fortidas klima var i forandring., sier Knies. Havdybden i det aktuelle området er på ... Excellence "CAGE - Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima" ved UiT Norges arktiske universitet. De røde linjene markerer ...
... mener har stor betydning for næringsliv, helse, klima og fornybar energi - som har sluppet gjennom det økonomiske nåløyet. ...
... viser koblingen mellom den geologiske historien og biologi, klima og ressurser. En oversikt over Nordland fylkes geologi med geologiske ...
... av klimaendringer, effekter av større meteorittnedslag på klima og livet på jorda, kunnskap om den dype biosfæren og dens relasjoner ... trias i den vestlige delen Nord-Amerika (geokronologi, klima og miljø), boringer i det Kaledonske skyvedekket og ned i grunnfjellet ...
... undervisning og politikk. Tirsdagen var viet til klima og klimatilpasning, landbruk, naturforvaltning og arbeidet som er gjort ...
... at strandflata vart utvikla gjennom forvitring i eit tropisk klima heilt attende i mesozoisk tid (ca. 200 millioner år sidan). Etter denne ...
... det slikt oppstyr rundt vitenskap knyttet til forandringer i klima, spør Mann. Vitenskap er unik blant menneskehetens aktiviteter i ...
... tar ikke hensyn til lokale forhold, som for eksempel klima, eksisterende sikringstiltak og vegetasjon. De sier heller ikke noe om ...
... om nordområdene er også viktig for å forstå hvordan klima og miljø i Polhavet har endret seg gjennom geologisk tid, og kan komme ...
... er «CAGE – Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima» ved Universitet i Tromsø, Migris AS, Statoil ASA, Lundin Norway AS og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.