13 resultater
... Forsker Shyam Chand ved NGU påpeker at et varmere klima kan smelte gasshydrater mange steder rundt omkring i verden. - ... (NGU), Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved UiT Norges arktiske universitet i Tromsø, Tallinn University ... kan bidra til å forstå hva som skjer når et varmere klima påskynder smelting av dypfryst metan på havbunnen rundt omkring i ...
... til å si noe om dyrenes levemåte og om tidligere tiders klima. Dyr hadde neppe gått inn i et slikt hulrom om det hadde vært dekket av ... er et fantastisk bevis på at Norge en gang hadde et kaldere klima med mye sjøis, men også at iskappen som bredte seg utover ikke har ...
... av klimaendringer, effekter av større meteorittnedslag på klima og livet på jorda, kunnskap om den dype biosfæren og dens relasjoner ... og boreprosjekt rundt om i verden, inkludert Malawi-sjøen (klima-arkiv for de siste 800 000 år), Dødehavet (paleomiljø og klima), ...
... ikke reverserbar utvikling Fremtidig menneskepåvirket klima vil, blir det hevdet fra flere hold, være gunstig for norsk landbruk. Klima er ikke tema her, men et slikt utsagn betinger at det fremdeles er egnede ...
... presentasjonene fra NGU-dagen i spalten til høyre. Klima- og miljøutfordringer krever omstilling til et samfunn hvor vekst og ...
... grønne skiftet. Det gjelder stoffer som er uunnværlige i klima- og miljøvennlig energiproduksjon, mineraler som brukes direkte i ...
... er forurensing en egen retning. Og hva skjer med klima? Prognosene om klimaendringer er bygget på blant annet geologiske data, ...
... Klimatilpasningsutvalget peker på at et endret klima med mer total og intens nedbør vil øke utfordringene med håndtering av ...
... unike nye tjenester og anvendelser innenfor geoteknikk, klima, big data-analyse, forsikring, eiendom, konstruksjonsovervåking og ...
... langt ute i havet sørvest for Koreahalvøya. Et godt klima, flotte strender, vakker natur, sjømat av ypperste kvalitet, og et godt ...
... lipidbiomarkører), mens Alan Haywood skal modellere klima og finne sammenhenger mellom klimautviklingen i  Arktis og de ...
... og plantearter som har oppstått og forsvunnet igjen, og et klima som har gått fra varmt til kaldt og tilbake til varmt igjen mange ... Jordens «sommer» var antakelig preget av et kaldt klima, og i løpet av Proterozoikum var jorden noen ganger dekket fullstendig ...
... ansvar i Paris-avtalen. Utgangspunktet for debatten er at klima- og miljøutfordringer fordrer et samfunn hvor vekst og utvikling skjer ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.