5 resultater
... transportert. Alt dette forteller om forandringene i vær og klima. Når forskningen viser hvordan naturen selv har påvirket klimaet, ... kan de geokjemiske dataene benyttes til å rekonstruere klima, værforhold og transport i fjorden bakover i tid, sier Faust. ...
... siste 130 000 år kan karakteriseres ved store variasjoner i klima og globalt isvolum. Temperatursvingninger har vært i størrelsesorden 5-10 °C på den nordlige halvkule. Sist gang det var et klima tilnærmet likt eller bedre enn dagens, var under forrige mellomistid for ...
... korleis isdekket i Arktis har reagert på endringar i klima i den geologiske perioden frå 5,3 - 2,6 million år sidan. På denne ...
... høyereliggende kolle. Grunnvannsspeilet varierer også med klima og årstid. I områder der fjellgrunnen består av marmor eller ...
... Jorda opplevde en lang periode med et gjennomsnittlig varmt klima, før kalde istider tok til å veksle med milde mellomistider. - Ved ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.