Innholdstype

Publiseringsår

8 resultater
... er også hva metanhydratene kan bety for havmiljø og klima. I gasshydrater sitter metanet fanget i et gitter av frosset vann. ... forskning, Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE), ved UiT Norges arktiske universitet. Nytt forskningssenter ...
... som danner pockmark har betydning både for dyreliv og klima, og det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar på ...
... som danner pockmark har betydning både for dyreliv og klima, og det pågående MAREANO-toktet vil kunne bidra til å gi svar på ...
... begynne om 500 til 5000 år. Men med de forandringene i klima vi ser i dag, først og fremst nedsmeltning av isen ... er alt for mange usikkerheter i vår forståelse av både klima og havsirkulasjon, er det nok ingen som vil gjette hva som skjer med ... til et menneskeliv. For å gi et tidsperspektiv; begrepet KLIMA er en middelverdi av vær og temperaturer over 30 år, mens en istid ...
... disipliner med vekt på marine geofag, petroleumsfag, klima og seismologi. Forskningen foregår på land og sjø over store deler av ... blant annet stor aktivitet fra energi- og naturressurser til klima og miljø. www.mn.uio.no/geo/ Norges teknisk-naturvitenskapelige ...
... ved kjemisk forvitring av bergarter i et varm og fuktig klima for omtrent 200 millioner år siden, ennå mens dinosaurer rådet grunnen ...
... så lave at de kategoriseres som bakgrunnsnivå av Klima- og forurensningsdirektoratet. Kartlegging av miljøgeokjemi i havbunnen ...
... varslet både elektronikkbransjen, Folkehelseinstituttet, og Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif) om de nye funnene. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.