7 resultater
... verdenskongressen i geologi i Oslo for fire år siden, var klima det viktigste temaet. I år er det større fokus på mineralressurser. ... Mineralske råstoff og ressursutvinning har fortrengt klima som viktigste tema når geologer fra hele verden er samlet til ...
... overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, tilsvarende Klima- og forurensningsdirektoratets (Klifs) tilstandsklasse 1 (bakgrunn) for ...
... sannsynligvis skjedde mens Norge hadde et varmt og fuktig klima for millioner av år siden, også kan forklare høye konsentrasjoner av ... ha like stor variasjon, mener Olesen. Surt vann - fuktig klima Det er i hovedsak grunnstoffene silisium, aluminium, natrium og ...
... Gjennom hele Jordens historie har dette skapt endringer i klima og miljø. Dette senteret får et årlig beløp på cirka 15,5 millioner ... platerekonstruksjon gjennom Jordens historie. Metan og klima i Arktis Et annet av de nye sentrene er Centre for Arctic Gas ...
... – Våre data gjør at vi kan modellere hvordan vær og klima kontrollerer prosessene i dalene, og hvordan dette forandrer seg over ...
... oppsto da Norge lå nærmere ekvator i et tropisk klima med mye fuktighet og høye temperaturer. Det er denne dype forvitringen ...
... faktorer som sedimentasjon, vannstandsendringer, hydrologi/klima, erosjon, gass, svake lag og menneskelig aktivitet beskrives. Noen ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.