5 resultater
... overflatesedimentene (0-1 cm) er generelt lave, og ligger i Klima-og forurensingsdirektoratets (Klif) tilstandsklasse I for fjord-og ...
... Andøya på samme breddegrad som India i dag, i et tropisk klima, dirrende i et sumplandskap med øgler og dinosaurer, dekket av bregner ... år siden, i periodene trias og jura, lå Norge i et tropisk klima. I varme og fuktige sumpområder ble det dannet ekstremt surt vann. ...
... sedimentkjerner. Disse brukes til å rekonstruere fortidens klima i havet. Alderen til sedimentene i kjernene bestemmes ved ... fiks idé til Science Da man begynte å se på fortidens klima i Tromsø for 25 år siden var det først og fremst en fiks idé. – ...
... i henhold til plan- og bygningslovens § 11-8. Klima og forurensingsdirektoratet: Som følge av endringer i regelverket om ...
... massene under og rundt boliger. I tillegg har vi et kaldt klima med en lang fyringssesong. Måten mange norske hus er bygget på, ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.