Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

166 resultater
... år siden. Kollisjonen skapte kaledonidene, en enorm fjellkjede som var minst like stor som dagens Himalaya. - Midt-Norge har lenge vært et nøkkelområde for å forstå geologien i den kaledonske fjellkjeden i Skandinavia. Likevel er kunnskapen om området bare ...
... ganske flate og lave, og har bare en ganske grunn rot. En fjellkjede må derimot, på samme måte som et stort isfjell, ha en stor og dyp ... Men hva innebærer egentlig det? Hva er røttene i en fjellkjede? Hva er røttene i en fjellkjede? ...
... Men hva innebærer egentlig det? Hva er røttene i en fjellkjede? ...
... i sandsten forekommer på forskjellige steder langs den kaledonske fjellranden i Syd-Norge og Sverige og danner flere økonomiske ... sandstensnivå i Coalbmejokka. Blyundersøkelser i den kaledonske fjellranden i Troms og Finnmark. ...
... i sandsten forekommer på forskjellige steder langs den kaledonske fjellranden i Syd-Norge og Sverige og danner flere økonomiske ... sandstensnivå i Coalbmejokka. Blyundersøkelser i den kaledonske fjellranden i Troms og Finnmark. ...
... som deler av grunnfjellet som ble presset opp sent i den kaledonske orogenese. Ved korrelasjon av Bardu's kaledonske bergarts- lagrekke med kaledoniden fra Harstad til Nordreisa har en ...
... presenterer resultatene av arbeider utført langs den kaledonske fjellranden mellom Altaelven og Lakselven i 1971: En geologisk ... og en økning i Zn og Ag verdier. Blyundersøkelser i den kaledonske fjellranden mellom Altaelv og Lakselv 1971. ...
... en oversikt over arbeidet innen NGU's Blyprosjekt langs den kaledonske fjellranden i S.Norge fra starten 1969 til 1974. Formålet med ...
... gjort gravimetriske modellberegninger langs 13 profiler over kaledonske dekkebergarter fra Hamarøy i Nordland til Grong i Nord- Trøndelag. ... M 1:2 mill. Tolkning av dyp til basement under de kaledonske dekkebergarterne i Nordland fra gravimetriske data ...
... H. 0800-3416 1228/B Geokjemiske undersøkelser av kaledonske vulkanitter og intrusiver i Midt- og Syd-Norge. ...
... (Gale and Roberts, 1974). Geokjemiske undersøkelser av kaledonske vulkanitter og intrusiver i Midt- og Syd-Norge. ...
... det fossiler i Andesfjellene? Dette er vel hovedsakelig en fjellkjede med magmatiske bergarter. Er deler av annen berggrunn "dyttet" opp? ...
... og storskala landskap som vi ser i dag ble lagt under den kaledonske fjellkjededannelsen som foregikk for drøyt 400 millioner år siden under den geologiske epoken paleozoikum. Den kaledonske fjellkjeden ble skjøvet opp og de typiske skyvedekkebergarterne ble ...
... på NRK P1. Sendingen starter kl. 08.06. Norges fjellkjede strekker seg fra Agder i sør til Finnmark i nord, og er nesten 1300 ...
... i dypere deler av fjellkjeder og finnes derfor i den gamle kaledonske fjellkjede i Norge (omtrent 2/3 av Norges berggrunn omfattes av den kaledonske ...
Trondheim er blitt en matby av internasjonalt format. Det skal egentlig ikke være mulig i en tynt befolket by langt mot nord, fjernt fra søreuropeiske matfat og temperert klima.
... stort og omfattende spørsmål, men kort sagt er det den kaledonske fjellkjedefoldningen som har styrt hele dannelsen. Den skjedde for ...
... og sedimentkilder på Varangerhalvøya, en oversikt over den kaledonske fjellkjede i Finnmark og en artikkel om Seilandprovinsens ultramafiske ...
... Berggrunnen består av omdannende bergarter tilhørende den kaledonske fjellkjede. Marmor og glimmergneis er av sedimentær opprinnelse og de eldste ...
... noe mer omfattende behandling av dekkeseriene innenfor den kaledonske fjellkjede. Hovedtrekkene av strukturgeologien og generell tektonikk er ...
... stor haug, ble store flak med stein skjøvet opp til en stor fjellkjede slik som i Himalaya i dag. Men denne fjellkjeden ble mye større enn ... Og siden den befinner seg langt nede i jordskorpa under en fjellkjede er trykket så stort og temperaturen så høy at diamanter kan ...
... svekofenniske fjellkjeden og den 400 millioner år gamle kaledonske fjellkjeden. - Det er nødvendig å kjenne geologien i tre ...
... Kollisjon med Grønland Dette beltet kaller vi den kaledonske fjellkjeden, og er restene av en Himalaya-liknende fjellkjede som ble dannet da Iapetushavet lukket seg og Norge kolliderte med ...
... innenfor grunnfjellsområdene 2) forekomster innenfor den kaledonske fjellkjede. Sisnevnte er igjen delt i følgende grupper a) ultramafiske lag og ...
... Over grunnfjellet ligg den 400-500 millionar år gamle Kaledonske fjellkjeda som eit markert belte langs vestlege Skandinavia. Dei ...
... 93.044 Kartblad Hattfjelldal 1:50 000 ligger innenfor den kaledonske fjellkjede. Berggrunnen omfatter flere skyvedekker, med undre Køli i øst og ...
... i Øst-Antarktis sist vinter. - Vi arbeidet i en fjellkjede 300-500 kilometer inn fra kysten av Dronning Maud Land på opp mot ... hemmeligheter fra Dronning Maud Land. De arbeidet i en fjellkjede i Øst-Antarktis og tok prøver av flyttblokker. Her kan du se hva ...
... millioner år siden i forbindelse med dannelsen av den Kaledonske fjellkjeden. Forskere på NGU undersøker prosessene som finner ...
... eklogitter dannet på 60-100 km dyp i jordskorpen, da den kaledonske fjellkjeden reiste seg i landet vårt for om lag 420 millioner år siden. En slik fjellkjede dannes når jordskorpeplater sakte kolliderer. Dypt nede i roten av ...
... fjellkjeden (ca. 1130-900 millionar år). Den kaledonske fjellkjeden vart danna for ca. 400 millionar år sidan. Enorme ...
... Nord-Norge. Pegmatittene som er dannet i forbindelse med den kaledonske fjellkjededannelsen (devonsk alder) har bare lokalt vært utnyttet ... bergartssekvenser. Slike enheter er utbredt i den kaledonske fjellkjede og spesielt på Finnmarkskysten hvor den kystnære beliggenheten ...
... Her er han ved Målselva i Troms. Grunnfjell og fjellkjede Gull er ofte sterk knyttet til utviklingen av slike skjærsoner. ... flere steder i Nord-Norge er dekket av restene av den kaledonske fjellkjeden, som skjøv seg inn over landet for 420 millioner år ...
... år. En reise helt fra den gang havbunn, vulkaner og en fjellkjede større enn Himalaya satte sine spor i området, til istidene da ...
... av fjellkjeder. De norske eklogittene ble dannet under den kaledonske fjellkjededannelsen for mer enn 400 millioner år siden. Ved å ...
... et stort ofiolittkompleks som tidlig under dannelsen av den kaledonske fjellkjede kan ha strukket seg sammenhengende sydover helt til traktene ved ...
... facies og foliasjon av grunnfjellet ved dannelse av den kaledonske fjellkjede. Avsetning av Be, Sn, U, Th, Y, sjeldne jordarter, osv. fant sted ...
... millioner år siden, da kontinentplatene kolliderte og den kaledonske fjellkjeden reiste seg i Skandinavia. En del nye funn som ... ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Den kaledonske fjellkjeden For det var i silur og devon , for cirka ...
... av Grong-Olden kulminasjonen. Den moderat nordfallende kaledonske tektonostratigrafien omfatter nederst Olden- dekkets ... proterozoisk alder (basement). Tynne soner med tidlig kaledonske metasedimenter (cover) opptrer langs skyvegrensene. Kaledonske metapelitter danner øverste enhet. Området ble utsatt for ...
... også ha skjedd på et tidligere stadium som sett hos andre kaledonske ofiolitter. Til slutt har fragmener av ofiolitten blitt inkorporert i kaledonske skyvedekker som deretter er skjøvet over det prekambriske ...
... 1985 er presentert. Rekognoserende undersøkelser er gjort i kaledonske dekker som tidligere ikke er geokjemisk prøvetatt. Oppfølgende ... også fortsatt interessante, mens videre undersøkelser i de kaledonske dekkene vil være bestemt av resultatene av de geokjemiske ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.