16 resultater
... kunne ligge de steinmasser som man mener ble spylt ut fra Jutulhogget i sin tid. Det ble beregnet tildels store løsmasse- mektigheter - ... betydelig større enn urmassene. Seismiske målinger Jutulhogget, Hedmark. ...
... langs årer. For 500-600 millioner år siden fikk steinen i Jutulhogget den utformingen den har i dag, mens det er de seneste millioner av ...  "On the bottom of the world" – toppen av Jutulhogget 2020 meter over havet. Foto: Synnøve Elvevold Den tiende ...
... og hovedattraksjonen - gruva.   Jutulhogget Et av Norges største juv gravd ut under landets verste ... siden.  1. Hva heter et av Norges største juv? 2. Jutulhogget består av stein. Men hva er denne steinen laget av? 3. Hva slags ...
EI ARV: Kanskje vert Jutulhogget med i kåringa av Noregs geologiske arv...? - Vårt store ...
... om finalistene Finalistene på kartet Jutulhogget i Alvdal kommune i Hedmark. Foto: Halvdan Carstens ...
... er det riktige ordet "gjel", med det mest kjente eksemplet Jutulhogget som ble dannet av voldsomme vannmasser når siste innlandsisen ...
... utenfor Andøya er et opptil 1000 meter dypt marint gjel. Jutulhogget er bare en fjerdedel av størrelsen til dette gjelet. ...
... vært rettet mot NV og N i nordlige deler, nord for Jutulhogget, og mot S i sørlige deler, med mindre avvik i noen områder. ...
... vann forsvant sørover på noen uker. Det var da det mektige Jutulhogget ble dannet og en plutselig styrtflom på størrelse med Amazonas ... En enorm vannstrøm skyller over Barkaldkjølen, skulpterer Jutulhogget og styrter videre sørover mot is-tunnelen. Langstrakte ...
... og hovedattraksjonen - gruva.   Jutulhogget Et av Norges største juv gravd ut under landets verste ...
... på nytt, får vi bergarten som kalles migmatitt. I Jutulhogget ved den norske Antarktis-stasjonen Troll er denne oppsmeltningen ... stikker opp av isen fantastiske blotninger av fjellene. Fra Jutulhogget i Jutulsessen. Alle foto: Ane K. Engvik ANTARKTIS: Nunatakkene i ...
... på hvordan denne historien har forløpt, enten det er Jutulhogget, fossiler på Slemmestad, Raet på Jomfruland, restene etter ...
... Noen plasser, som Kannesteinen ved Måløy eller Jutulhogget i Alvdal, er kjente geologiske turistattraksjoner. Andre steder, ...
... I mer hjemlig kontekst er det antatt at det enorme gjelet Jutulhogget, som ligger som et påfallende skår i landskapet mellom Glomdalen ...
... innlandsisen og vannskillet mot nord. Det mektige Jutulhogget, sør for Alvdal, ble erodert under tapningen, og avsetninger ...
... i terrenget. Det mest spektakulære beviset på dette er Jutulhogget - et c. 2,5 km langt og 250 m dypt gjel mellom Østerdalen og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.