Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

172 resultater
Jern (Fe) Jern er et av de vanligste bergartsdannende grunnstoffene og utgjør omtrent 5 ... aluminium. Jordas indre inneholder betydelig større mengder jern enn jordskorpa og kjernen består hovedsakelig av en legering av nikkel og ...
Toverdig jern (Fe2+) er oppløst og fargeløst og forekommer i vann med lavt ... (CO2), som for eksempel i grunnvannskilder. Dersom toverdig jern kommer i kontakt med oksygen eller oksiderende komponenter, vil det endres til treverdig jern (Fe3+) som har den kjente rustrøde fargen. Denne formen av jern er ...
... metoder å undersøke ut- strekningen av de kjente jern - manganforekomstene. Videre skulle man, så langt de foreliggende midler ... i det undersøkte område. Geofysisk undersøkelse Rubben Jern - Manganforekomst ...
... med henholdsvis oksalsyre og salpetersyre og analysert på jern. Oksalsyre tar ut vesentlig mindre jern enn salpetersyre. Seksti sammenslåtte kommuneprøver (bekkesedimenter) ...
... rapportert i NGU Rapport 1662 C. Ekstraksjon av sekundær jern- og manganoksyder i bekkesedimenter. ...
... C.O. Mathiesen en befaring av Statens bergrettigheter på jern på Gymmeland og Seilfald, og i 1979 utførte T. Sørdal og H. Kalvøy ... er nærmest utdrevet. Befaring av Gymmeland og Seilfald jern-titan forekomster. ...
... C.O. Mathiesen en befaring av Statens bergrettigheter på jern på Gymmeland og Seilfald, og i 1979 utførte T. Sørdal og H. Kalvøy ... er nærmest utdrevet. Befaring av Gymmeland og Seilfald jern-titan forekomster. ...
... feriehjem. Vannforsyning til feriehjem på Askøy, Bergen jern og metall. ...
... utviklet en metode til kjemisk bestemmelse av fordelingen av jern bundet til magnetkis, svovelkis og bergart i en kisprøve. Metoden bygger ... Kobberverk. Metoden gir gode resultater. Fordeling av jern bundet til magnetkis, svovelkis og sidebergarter i en kompleks prøve. ...
... og reinfiltrasjon via bassenger. Fjerning av løst jern fra grunnvann, vurdering av alternativer fra Granli vannverk, Kongsvinger. ...
... og vurdering av de mest interessante mineraliseringer. Jern- og titan-forekomster tilknyttet gabbroide, amfibolittiske og eklogittiske ...
... susceptibilitets- målinger på mineraliseringer av jern-titan oksyder i den sydlige delen av Bjerkreim-Sokndal intrusjonen, ...
Bilde tatt i elektronmikroskop av tennene.
... er festet tett i tett på den lange raspetungen. Jern og silisium  Tennene du ser på disse bildene er kraftig forstørret ... Gjennomsnittlig inneholdt tannprøvene hele 67 prosent jern (Fe), 18 prosent silisium (Si) og 13 prosent kalsium (Ca). ...
... når de varmes opp i kontakt med luft, og som verken er jern- og jernlegeringsmetaller eller edelmetaller. Basemetaller ...
... metalliske grunnstoffer som verken kan klassifiseres som jern- og jernlegeringsmetaller, basemetaller, energimetaller eller ...
Pukkverk.
... av de mineralske ressursene som Norge eksporterer. Jern, ilmenitt og blokkstein er på de neste plassene. Økende behov for ...
... bly, nikkel, molybden, kobolt, litium, sølv, mangan og jern. Det er påvist en rekke høye konsentrasjoner av kobber, sink, bly, nikkel, kobolt, mangan og jern. De høye analyseverdiene er med få unntak knyttet til ...
... Hydroksylaminhydroklorid ekstraherer mangan, men lite jern. Natriumditionitt og oksalsyre ekstraherer både jern og mangan. Resultatene viser at molybden, kobber og bly følger jernet. ...
... Foreslått fortsatte dypsnittundersøkelser pga. høyt jern - innhold i dette prøvepunktet. Rapport etter undersøkelser ...
JERN: Gode priser på jern har sørget for økt produksjon fra Sydvanger Gruver AS i Bjørnevatn. Foto: Rolv Dahl Produksjonen av jern øker kraftig, mens kullproduksjonen på Svalbard går ned. Samtidig ...
... store variasjoner i konsentrasjonen av natrium, klorid, jern og mangan. På grunnlag av disse resultatene, ble det boret en 3"-brønn ... kvaliteten har vært bra, men på grunn av utfellinger av jern har fargetallet og spesielt turbiditeten vært for høy. De største ...
... en stor geunnvanns- ressurs, men med høye konsentrasoner av jern og mangan mot dypet. For å finne gunstigste brønnplassering med hensyn ... av mangan og siden økte også konsentrasjonen av jern. Ved en eventuell utbygging av denne grunnvannsforekomsten må man derfor ...
... på 0,2 milliarder kroner i 2012 skyldes økende behov for jern, pukk og titanoksyd både nasjonalt og internasjonalt, mens spesielt kull, ... fra Svalbard som er den femte største. Eksport Jern, kalkstein, pukk, kull, ilmenitt, larvikitt og olivin og er de viktigste ...
... omsetninger her som den fjerde største. Gode priser på jern Jern, kalkstein, pukk, kull, ilmenitt, larvikitt og olivin er de viktigste ...
... ut mineraler på mer enn 1.100 steder rundt om i landet. Jern og pukk øker mest Jern og pukk er de to produktene som øker mest siste år. Jern har hatt stor ...
... på kobber, kobolt, sink, bly, sølv, nikkel, molybden, jern og mangan. En rekke prøver har høyt innhold av kobber, kobolt, nikkel, jern, mangan og delvis sink. Prøver med høye metallkonsentrasjoner er med få ...
... Slamholdig vann fra borebrønn i fjell inneholder leire og jern. Det anbefales enkle prøver med vannet for å bringe nærmere på det ...
... ved fjellboring fordi vannet i løsmassene inneholdt for mye jern. Vedr. grunnvann - avløp i Neiden og Grensen skole, Karasjok. ...
... Avsetningen er grunn over leire, ca. 10 m. med meget jern og høyt klorid- innhold i grunnvannet. Grunnvannsundersøkelse ...
... Resultatene av undersøkelsene ikke gode. Det er for høyt jern-innhold. Det er foreslått andre områder, blandt annet Skullerudtangen ...
... Avsetningen er grunn over leire, ca. 10 m, med meget jern og høyt klorinnhold i grunnvannet. Grunnvannsundersøkelser Hennisand, ...
... Dette er gjennomført, men sanert på grunn av for mye jern i vannet. Grunnvannsforsyning Orkdal. ...
... Grunnvannet fra løsavsetningene langs Karasjokka viser et jern- innhold som medfører utfellinger ved bruk. Årsaken til jerninnholdet ...
... sin smak, lukt og/eller utsjånad. Dette gjeld mellom anna jern, mangan, kalsium/magnesium (hardleik), klorid og hydrogensulfid. Er ... Nitrat, lokale problem, bør sjekkast (0.6%) Jern og mangan, vanlege bruksmessige problem(hhv. 14.1 og 26.3% ) Kalsium ...
... av økonomisk potensial" på NVE.no (PDF) "Jern- og manganproblematikk ved grunnvannsuttak – gjennomgang med eksempler ... på earth.stanford.edu Utfellingsproblemer med jern og mangan i norske drikkevannsbrønner på Issuu.com Vannsprut ...
... rundt om i verden. Metaller som gull, kobber, nikkel, jern har fram til høsten 2008 fordoblet til tredoblet seg i pris i løpet av ... I år starter Sydvaranger Gruve AS ny drift på jern ved Bjørnevann ved Kirkenes. Dette vil tilføre bergverksnæringen nye ...
... brosjyra eller laste den ned som PDF.   Plakat av Jern for hjernen Klikk på biletet for å laste ned plakaten ...
... av vannglass (natriumsilikat); pH-justering Jern og mangan Oksidasjon, utfelling og separasjon (jern); pH-økning, oksidasjon med ozon eller kaliumpermanganat (mangan); jern- ...
... om i verden. Dermed har metaller som gull, kopper, nikkel, jern i løpet av de siste to til tre årene fordoblet til tredoblet seg i pris. ... industrimineralene nefelinsyenitt og olivin, kvarts, malmene jern, ilmenitt og rutil, natursteinene larvikitt og anortositt med fargespill, ...
... olivin, larvikitt, skifer, pukk, kystsikringstein, ilmenitt, jern og nikkel. Økonomisk vekst - Generelt sett har produksjonen av ... om i verden. Dermed har metaller som gull, kopper, nikkel, jern i løpet av de siste to til tre årene fordoblet til tredoblet seg i pris. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.