Innholdstype

Fagområde

Publikasjonstype

Publikasjonsserie

Nedlastbar

Publiseringsår

Fylke

608 resultater
... Lade – og foredraget er gratis for alle og enhver! Jan Mayen: Djeveløya i Ishavet ...
... Satelittbilde viser en sky som sprer seg sørover fra Jan Mayen. Dette ble tolket som et vulkanutbrudd. Klikk på bildet for stor ...
... på 3,8 millioner kroner. Vi starter feltarbeidet på Jan Mayen allerede i sommer, understreker forskerne Eiliv Larsen og Astrid Lyså ...
... Forfatter: Steinar Brandslet, Gemini Den norske øya Jan Mayen er spesielt spennende for geologer som forsker på tidligere tiders ...
Grunnen til at det skjer store jordskjelv ved Jan Mayen er en aktiv plategrense langs den såkalte midtatlantiske ryggen. Den er ...
... Scenarios for microcontinent formation 2015.019 The Jan Mayen microcontinent is a small, unique, crustal entity that was separated from ...
... Steinar Brandslet, Gemini Under annen verdenskrig var Jan Mayen den eneste delen av Kongeriket Norge som den norske eksilregjeringen i ...
... i juli 1987. Det er spesialrådgiver Jan Høst ved NGU som har ledet arbeidet med å utarbeide ... her På oppdrag fra seks ulike departementer har Jan Høst ved Norges geologiske undersøkelse, i samarbeid med andre fagetater, ...
... til antropocen" forteller hun om et møte med paleontologen Jan Zalasiewicz som "… er overbevist om at selv en lavkompetent stratigraf om ... bakterier. Naturen har utallige løsninger. Så kanskje Jan Zalasiewicz får helt rett? Om hundre millioner år vil det eneste sporet ...
Jan Høst Den digitale høydemodellen inneholder detaljerte ... kartlegging av løsmasser og skred, sier spesialrådgiver Jan Høst ved NGU. I høst ga regjeringen klarsignal til arbeidet med en felles ... en ny verden for kartlegging av løsmasser og skred, sier Jan Høst i NGU. - En ny verden for geokartlegging ...
... kartleggingene i Barentshavet (BAS-06) og langs Jan Mayen-bruddsonen (JAS-05). Målingene ved Jan Mayen er utført av TGS, mens NGU ...
... dannelsen av Norskehavet. Åpningen av havet mellom Senja og Jan Mayen skjedde langs en hovedakse uten hopp eller spesielle avvik i ... 15 millioner år. Da ble Kolbeinsey-ryggen dannet og Jan Mayen mikrokontinent revet løs fra Øst-Grønland og hektet på den ...
... utenfor Lofoten og Vesterålen. Kartleggingen av Jan Mayen-bruddsonen fortsatte i 2005 og i år står Norskebassenget for tur. Dette ...
... Den undersjøiske fjellkjeden i Norskehavet mellom Jan Mayen og Svalbard er like stor som fastlands-Norge. Fjellkjeden ligger midt i ...
... Barents Sea Aeromagnetic Remapping (BASAR-14) Jan Mayen aeromagnetic survey 2011-2012 Lofoten-Vesterålen aeromagnetic ...
... For Norges del er blant annet området mellom Jan Mayen og Svalbard svært aktuelt. Betydelige forekomster som «Lokeslottet» og ...
Olesen, Odleiv Ebbing, Jörg Skilbrei, Jan Reidar Lundin, Erik Smethurst, Mark A. Torsvik, Trond H. ... opening of the Norwegian-Greenland Sea between the Jan Mayen and Senja-Greenland fracature zones occurred along a stable axis without ...
... på sin side samlet inn spennende prøver langs Jan Mayen-ryggen, men kunnskapen er mangelfull, fastslår Tom Heldal. Verdens ...
... som strekker seg gjennom hele Atlanterhavet, over Island og Jan Mayen og nordover vest for Svalbard. Midthavsryggen er skillet mellom de to ...
... Her bedriver geolog Eiliv Larsen klimaforskning på Jan Mayen. Foto: Astrid Lyså. Vi er et forbrukersamfunn som fornyer ...
... news. It stretches throughout the Atlantic, over Iceland, Jan Mayen and northbound west of Svalbard. The Mid-Atlantic Ridge is the divide ...
... 1698 Norges geologiske undersøkelse mottok i jan.79 en henvendelse fra Industridepartementet om å gi en samlet, kortfattet ...
... av Grønland, forteller Torsvik. Delen har fått navnet Jan Mayen-mikrokontinentet (JMM), og det er et fragment av denne som kan ligge ...
... eller fjellkjeda som strekkjer seg nordaustover frå Jan Mayen er eit døme på ein midthavsrygg med vulkanisme og varme kjelder. Data ...
... men når er usikkert. Her er det snødekte landskap på Jan Mayen. Foto: Fredrik Høgaas, NGU. Jeg lurer på om det er grunn til å tro ...
... på den Midt-Atlantiske ryggen nordøst for Jan Mayen. Den grønne fargen skyldes blant annet utfelling av kobber. Foto: Rolf ...
... tallene gjennomgående 10 ganger høyere. Undersøkelsen i jan.-feb.-92 viser betydelig lavere vibriotall (20-450/500ml). Forekomsten ser ...
... Ove Ystmark (i midten) fra Sjømat Norge, her sammen med Jan Høst (t.v.), Norges geologiske undersøkelse og Njål Tengs-Hagir, ...
INFO: Jan Høst var nytilsatt informasjonssjef ved NGU i 1986. Den 26. april 1986 ... myndigheter hadde antydet. Nytilsatt informasjonssjef Jan Høst ved NGU innkalte til pressekonferanse 6. mai i 1986 og 25 år senere ...
... NGU-trioen Janusz Koziel (t.v.), John Olav Mogaard og Jan Steinar Rønning er tilfreds med helikoptermålingene på Kvikne. ... vi også på Kvikne interessante utslag, sier programleder Jan Steinar Rønning ved NGU. Han regner med å ha de foreløpige data klar for ...
Fagsjef Jan Cramer, NGU 1997 var sommeren alle snakket om i ... nedover i jordlagene og blitt til grunnvann, forteller Jan Cramer, fagsjef ved NGUs faggruppe for geokjemi og hydrogeologi. ... går det ett år før nivået er tilbake til normalt, sier Jan Cramer. I hele Sør-Norge har lite regn de siste tre månedene ...
... av alle grunnvannsressurser, forteller lagleder og forsker Jan Cramer. NGUs nasjonale database for grunnvann (Granada) brukes både ... den omfattende kartleggingen testet i åtte vassdrag. Jan Cramer mener at metodene for karakterisering av grunnvann ser ut til å ...
... området er preget av innsynkninger, opplyser programleder Jan Steinar Rønning ved Norges geologiske undersøkelse (NGU). Også ... i bakken, helt ned til én millimeter pr. år, opplyser Jan Steinar Rønning. I Bjørvika, hvor blant annet landets nye ... sammen med tunneldrivingen på de aktuelle stedene, sier Jan Steinar Rønning. Et hus som er undersøkt på Ellingsrud lenger øst, ...
... ut en høyoppløselig fil. Kontaktperson ved NGU: Jan Høst , tlf: 73 90 41 40 NGUs årsrapport for 2002 foreligger nå i ...
Avdelingsdirektør Jan Cramer, NGU - Dette er eit interessant arbeid som vi skal gjere ... i løpet av hausten, fortel avdelingsdirektør Jan Cramer ved Noregs geologiske undersøking (NGU). Det er Klima- og ...
... tlf. 913 67 275, e-post: odleiv.olesen@ngu.no Jan Steinar Rønning, tlf. 73 90 44 41, e-post: jan.ronning@ngu.no NGU skal gjennomføre geofysiske målinger fra fly ...
MÅLESONDE: NGUs Rolf Lynum, Janusz Koziel og Jan Steinar Rønning ved målesonden som registrerer variasjoner i magnetfeltet ... rekke kobber, nikkel, jern og gull, forteller lagleder Jan Steinar Rønning ved NGU. Radon og tunneler Flyvingene i sommer ...
... september. 100 millioner over fire år GEOLOG: Jan Sverre Sandstad leder NGUs storsatsning Mineralressurser i Nord-Norge ... mer og grundigere også i Norge, sier forsker og geolog Jan Sverre Sandstad ved NGU. Den erfarne malmgeologen, med en rekke ...
Nær grensen mot Sverige ved Kaldvatnet øst for Mo i Rana finnes en forekomst på flere millioner tonn ren kvartsitt.
... av kartleggingen av berggrunn og mineralressurser. Jan Steinar Rønning Målingene gjøres først og fremst fra lufta. ... forteller leder for NGUs lag for anvendt geofysikk, Jan Steinar Rønning som også er NGUs representant i den nasjonale ...

Sider