54 resultater
... med en voldsom evne til forvandling - gjennom fosser, isbreer, steinsprang, snøras, fjellskred og flodbølger. ...
... vi koble til is- og klimamodeller for å beregne hvordan isbreer reagerer på klimaendringer. Det er også interessant for bedre å ...
Is og isbreer dekker nærmere 60 prosent av landområdene på Svalbard og har på ...
... er variert, med dype renner som er gravet ut av isbreer, i veksling med store bankområder. I noen av rennene finnes rike ...
... Den involverer fortidens klima, dinosaurer, regnskoger, isbreer og et stort ras. Historien om "Valkyrie plass stasjon" startet med ...
... (Figur 2B). Disse sedimentene ble transportert og avsatt av isbreer under siste istid. De var opprinnelig blandet med finere sedimenter, ...
... i Nordland er påvirket av stor erosjon på land ved at isbreer og elver har brutt ned, gnagd og slitt i landskapet, og senere avsatt ...
... sedimenter langs den ytre grensen for kontinentalsokkelen. Isbreer har gjennom en rekke istider flyttet store mengder sedimen­ter fra ... Høye fjell gir også mer nedbør og dannelse av isbreer og det er mulig at slike prosesser påvirker bergspenningene i ...
... Løsmasser som er transportert og avsatt av smeltevann fra isbreer. Breerosjon : Se: erosjon. Bresjø : Se bredemt ... terreng med hauger og rygger, f.eks. drumliner. Omkring isbreer dannes ofte endemorener og sidemorener. Morenematerialet har kantede ...
... Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har bidratt til å ...
... Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har bidratt til å ...
... maksimumsposisjon under yngre dryas. Lokale isbreer vokser frem Isbreer dukket nå også opp i områdene utenfor innlandsisen. Tydelige spor ...
... tinder. Der sprekker i fjellet har blitt gravd ut av vann og isbreer, har havet trengt inn og delt Lofoten i flere øyer skilt av fjorder og ...
... Drumlin Avlange avsetningsformer etter isbreer. Parallelle med breeens bevegelsesretning. ...

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.