2 resultater
... Løsmasser som er transportert og avsatt av smeltevann fra isbreer. Breerosjon : Se: erosjon. Bresjø : Se bredemt ... terreng med hauger og rygger, f.eks. drumliner. Omkring isbreer dannes ofte endemorener og sidemorener. Morenematerialet har kantede ...
... Drumlin Avlange avsetningsformer etter isbreer. Parallelle med breeens bevegelsesretning. ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.