Innholdstype

Publiseringsår

8 resultater
... størrelser. Naturgrus, derimot, er knust og transportert av isbreer og elver over lang tid. Vanntransporten og lang tids polering gjør at ...
... inntatt. Fjorder finnes med andre ord bare der det har vært isbreer. Karakteristisk for en fjord er at den er overfordypet, dvs at ...
... De geologiske dataene viser at banker og trau er dannet av isbreer i bevegelse. I trauene har isbreer gjennom flere istider erodert underlaget, og beveget seg ganske raskt ...
Generelt er fjordene dannet ved at de er gravd ut av isbreer langs svakhetssoner i berggrunnen, som ofte har vært daler før ...
... det faste fjellet under. Det betyr at de ikke ble flyttet av isbreer, men ligger som de gjorde før istidene. Geologer har brukt dette for ...
... De geologiske dataene viser at disse formene er dannet av isbreer i bevegelse, trolig under siste istid for 20-30 000 år siden. Når ...
... og Eggagrunnen i løpet av istida. Isstrømmer (isbreer) har beveget seg i nordvestlig retning langs bunnen av Hola og erodert ...
... et morenelandskap lignende det vi finner rett foran dagens isbreer. Dette tyder på at isen her har formet havbunnen på slutten av siste ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.