11 resultater
... havbunnen i Barentshavet viser blant annet hvordan tidligere isbreer har brukt krefter til å forme landskapet med både utgraving og ...
... nederst til høyre viser pløyespor dannet av isbreer som har skrapet ned i havbunnen. De grovkornete sedimentene er morenemateriale avsatt av isbreer som dekket Barentshavet under siste istid. Mot slutten av istiden ble ...
... istider og tok bort mesteparten av den store fjellkjeden. Isbreer har skåret det til bratte fjellkjeder, U-daler og sylskarpe, ...
... som kunnskap om vekst av rev i havet og innhold av oksygen i isbreer. For å forstå endringer i klimaet og konsekvensene endringen vil gi ...
... det kan være sand og grus som ble avsatt av breelver da isbreer smeltet på slutten av forrige istid, eller det kan være morene avsatt ...
... Den involverer fortidens klima, dinosaurer, regnskoger, isbreer og et stort ras. Historien om "Valkyrie plass stasjon" startet med ...
... (Figur 2B). Disse sedimentene ble transportert og avsatt av isbreer under siste istid. De var opprinnelig blandet med finere sedimenter, ...
... 1. Werenskiold, W. 1926. Tilbakerykning av noen isbreer på Spitsbergen. Norsk Geologisk Tidsskrift, 8, 129-131. 2. ...
... sedimenter langs den ytre grensen for kontinentalsokkelen. Isbreer har gjennom en rekke istider flyttet store mengder sedimen­ter fra ... Høye fjell gir også mer nedbør og dannelse av isbreer og det er mulig at slike prosesser påvirker bergspenningene i ...
... av katastrofale tapninger av innsjøer som var demt inn av isbreer. Dermed har vi avdekket hittil ukjente og spennende kapitler om ...
... maksimumsposisjon under yngre dryas. Lokale isbreer vokser frem Isbreer dukket nå også opp i områdene utenfor innlandsisen. Tydelige spor ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.