4 resultater
... for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) ...
... sedimenter langs den ytre grensen for kontinentalsokkelen. Isbreer har gjennom en rekke istider flyttet store mengder sedimen­ter fra ... Høye fjell gir også mer nedbør og dannelse av isbreer og det er mulig at slike prosesser påvirker bergspenningene i ...
... maksimumsposisjon under yngre dryas. Lokale isbreer vokser frem Isbreer dukket nå også opp i områdene utenfor innlandsisen. Tydelige spor ...
... tinder. Der sprekker i fjellet har blitt gravd ut av vann og isbreer, har havet trengt inn og delt Lofoten i flere øyer skilt av fjorder og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.