7 resultater
... for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) ...
... for 11500 år siden og lenge før den tiden, eldre og yngre isbreer, havet, elvene og tyngdekraften (for eksempel i forbindelse med ras) ...
... sedimenter langs den ytre grensen for kontinentalsokkelen. Isbreer har gjennom en rekke istider flyttet store mengder sedimen­ter fra ... Høye fjell gir også mer nedbør og dannelse av isbreer og det er mulig at slike prosesser påvirker bergspenningene i ...
... av katastrofale tapninger av innsjøer som var demt inn av isbreer. Dermed har vi avdekket hittil ukjente og spennende kapitler om ...
... glødende lava eller leire på havbunnen, og hvordan store isbreer dekket landskapet innimellom mildere perioder, da mammut kanskje ...
... maksimumsposisjon under yngre dryas. Lokale isbreer vokser frem Isbreer dukket nå også opp i områdene utenfor innlandsisen. Tydelige spor ...
... tinder. Der sprekker i fjellet har blitt gravd ut av vann og isbreer, har havet trengt inn og delt Lofoten i flere øyer skilt av fjorder og ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.