7 resultater
... ca. 20 000 år siden var jorden dekket av store isdekker og isbreer. Denne figuren viser hvordan et stort isdekke spredte seg utover og var ... mot Moskva og nordover til Svalbard og inn i Karahavet. Isbreer eksisterte også i Alpene og på Island, men dette framkommer ikke av ...
... haugstrukturer som følger underliggende rygger dannet av isbreer for mer enn 10 000 år siden. Resultater fra video og prøvetaking av ... I områder med mange isfjellpløyemerker og rygger dannet av isbreer er treffsikkerheten også god. I områder med berggrunn og i rasgroper ...
... ved hjelp av satellittbilder. FAKTA: Skipstrafikk og isbreer Sentinel-1A skal ifølge Norsk Romsenter også brukes til å ... isfjell og havis. I tillegg skal den brukes til å overvåke isbreer, vulkaner og flom. - Satellitten kan se gjennom skydekket og dekke ...
... av år transportert sedimenter fra land ut mot sokkelkanten. Isbreer fraktet med seg sedimenter langs havbunnen under istidene, og denne ... og høyden på kontinentene. Når vann blir bundet opp i isbreer og isdekker under istider, vil mengden vann i havene bli redusert, og ...
... for om lag 2.6 millioner år siden, forverret klimaet seg.  Isbreer ble dannet og disse eroderte fjellene meget effektivt, og breelvene ... gamle mesozoiske forkastningene.   I kvartærtiden har isbreer og store innlandsiser dominert landskaputviklingen, og breisen har ...
... en samling av spor som forteller noe om klimaet på jorden. Isbreer, sjøis, temperaturer, nedbør, vind og andre fysiske miljøelementer ... at naturlige klimaarkiv vil være å finne for eksempel i isbreer og i sedimenter på havbunnen, på bunnen av innsjøer eller på land. ...
... i Nordland er påvirket av stor erosjon på land ved at isbreer og elver har brutt ned, gnagd og slitt i landskapet, og senere avsatt ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.