Innholdstype

Publiseringsår

3 resultater
... vi blant annet storskala glasiale lineasjoner dannet av isbreer som har glidd langs havbunnen, morenerygger dannet foran og på sidene av isbreer, og pløyespor etter drivende isfjell der disse har skrapet ned i ...
... i nordvest, og morenemateriale avsatt fra isbreer på kontinentalsokkelen. Legg merke til områder med Bioklastiske ... daler. Landformer er for eksempel morenerygger dannet av isbreer under siste istid, og kanaler på kontinentalskråningen. ...
... geologisk tid, er området blitt erodert, spesielt av isbreer under de siste istidene, og bare bergartene som størknet i ... Bergnabbene bærer preg av å være påvirket av isbreer. Men – midt oppe på flaten, på en liten haug i den sentrale ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.