Innholdstype

Publiseringsår

5 resultater
... leder for maringeologene ved NGU. - Morenerygger dannet av isbreer er for eksempel dominert av sand, grus og stein, og har et helt ...
... I denne iskalde perioden lå Oslo dypt nede på fjordbunnen, isbreer skapte Norges største grunnvannsmagasin på Gardermoen, Mjøsa var ...
... senere ble det flotte landskapet utgravd og slipt rent av isbreer gjennom flere istider. - Det er bare her i Vesterålen og Lofoten, ...
... Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har bidratt til å ...
... Jakt på ukjente steder  Spesielt erosjon fra isbreer gjennom flere istider de siste 2-3 millioner år har bidratt til å ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.