6 resultater
... gir en kort oversikt over kvartærgeologen i Verdal. Isavsmelting, marin grense, landheving og landskapsutvikling gjennom de siste ...
... isdekker, isdemte sjøer, havsirkulasjon, temperaturer og isavsmelting, beregne raske klimaendringer og undersøke endret ...
... nesten ses på som en lærebok i landskapsutvikling under en isavsmelting. Når vi kartlegger løsmassene på Svalbard, lærer vi også mye ...
... nasjonalparter. - Dette er et klassisk område for isavsmelting i Skandinavia. I disse fjellene ser vi hvordan elver og isbreer ...
... kvartærgeologiske del vil legge hovedvekten på isavsmelting med randtrinn, kronologi og morfologi, samt strandflaten og ...
Etter mange tusen år med varmt klima og kraftig isavsmelting, hadde innlandsisen for drøye 10 000 år siden sin siste skanse ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.