45 resultater
... senter NGU har over lengre tid drevet med avlesing av INSAR-data (Interferometric synthetic aperture radar) fra satellitter, Når ...
... tilgjengelig for alle. Arbeidet med å tolke såkalte InSAR-data fra satellitter har pågått her i landet siden 2004. Både Oslo, ...
... på jordoverflaten ved hjelp av GPS-målinger på bakken og InSAR-målinger fra satellitt.  NGU-forskere har studert aktiviteten ved ...
... for eksempel laserskanning med LIDAR og tolkning av INSAR satellittdata. Videre bør det vurderes om det bør gjøres noe geofysikk ...
Dette er en serie frittstående, populærvitenskapelige temaartikler som fritt kan lastes ned eller skrives ut. Artikler på engelsk og/eller norsk.

Sider

Fant ingen ansatte som matchet søket.