3 resultater
... i alt er det 91) og flere har nylig blitt identifisert fra InSAR analysen. 46 lokaliteter er nå befart. Det er 17 lokaliteter hvor det ... og Laksvatnfjellet er også skannet. Evaluering av InSAR-metoden på de nye lokaliteter viser at det er fortsatt godt samsvar ...
ROMHJELP: InSAR- bilde drapert over flyfoto fra Nordnes. I tillegg er GPS-målinger og ... viser sprekksystemene i fjellsida, og fargekodene i InSAR-bildene avslører hvilke deler av fjellsida som er i bevegelse – og ... - Vi sparer utrolig mye tid i forhold til de gamle metodene. InSAR-bildene gir oss mulighet til å dekke mye større områder enn før. Da ...
... permafroststudier, 3D laserskanning og satellittmålinger (InSAR). _ Når vi har lært oss hvordan den ustabile fjellkroppen oppfører ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.