14 resultater
... av InSAR-bilder fra 2009 til i dag avslører blant annet innsynkning i Bjørvika-området. Nye satellittdata kan avsløre deformasjon i landskapet i hele Norge. Nå kan du selv se hvor det er innsynkning i byer og bevegelser i ustabile fjellpartier. Nå kan du selv se ...
... og veier. Vi har i flere år brukt satellitter til å måle innsynkning i byer, for eksempel i Bjørvika i Oslo. Der er det innsynkning på opp til 2-3 cm/år. Men frem til nå har satellittdataene vært ...
... Dette oversiktsbildet viser beregnet årlig innsynkning i Oslo-området. Rød farge viser mest innsynkning (fem til 13 millimeter pr. år), mens grønne og blå farger viser ...
... siste 150 årene. Samtidig er deler av Brattøra preget av innsynkning fordi nye utfyllinger trenger tid til å pakke seg sammen. ... av de nye målingene opp mot vurderinger av stabilitet og innsynkning i området, forteller Longva. Han understreker imidlertid at det er ...
Bildet viser gjennomsnittlig innsynkning fra 2015 til 2018 i Trondheim. Røde punkter viser størst innsynkning. Norge er et veldig stabilt land. Eller er det? Faktisk er ...
... undersøkelser på bakken etter at satellittbildene viste innsynkning i området. Orange og røde punkter viser størst bevegelse. ... E6 sør: Ved starten av Omkjøringsvegen viser bildene en innsynkning på en og tre millimeter pr. år. SINTEF Petroleumsforsknings ...
... hele raser ut på en gang, sier Dehls.  - Ser også innsynkning i byer Den nye karttjenesten for InSAR-data er finansiert av ... nyttig instrument for kommuner til å kartlegge for eksempel innsynkning langs utbygde havnefronter, forklarer John Dehls. Her kan du ...
... berggrunnen omkring. Lava kom opp i sprekkene som følge av innsynkning og størknet på overflaten til bergarten som er kjent som ...
... en fortløpende oppdatert nasjonal karttjeneste som viser innsynkning og deformasjon. - Det er den åpne datapolitikken og den ... et radar-blikk over Europa. I tillegg til å måle innsynkning vil Sentinel-1 bidra med for eksempel kartlegging og overvåking av ...
... har fjellet allerede kollapset i en flere titall meter bred innsynkning. Her synker fjellet inn og ut med nesten 15 centimeter i året. ...
... Odleiv Olesen. - Samtidig vil avsetingen i dyphavet medføre innsynkning og deformasjon av havbunnskorpen og medfølgende jordskjelv. ...
... å kartlegge og forstå fjellskred, men også for å studere innsynkning i byer og  bevegelser i jordskorpen, forteller NGU-forsker John ...
... I den siste tiden har det likevel vært noen tilfeller med innsynkning i urbane strøk i Norge. Dette dreier seg om tekniske problemer, og ...
... av data fra satellitter. Her viser røde og lilla prikker innsynkning i havneområdet i Trondheim. I en av bygningene på Pirsenteret ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.