1 resultater
Bildet viser gjennomsnittlig innsynkning fra 2015 til 2018 i Trondheim. Røde punkter viser størst innsynkning. Norge er et veldig stabilt land. Eller er det? Faktisk er ...
Fant ingen ansatte som matchet søket.